Znajdź nas na facebooku

Informacje i komunikatyInformacje i komunikaty

Wymagania dla QMP BydłoWymagania dla QMP Bydło

 1. Istnieje możliwość identyfikacji zwierząt QMP pod kątem rasy
 2. Zwierzęta są oznakowane oraz prowadzony jest rejestr urodzeń oraz zakupu zwierząt
 3. Osoby zajmujące się  utrzymaniem zwierząt posiadają umiejętności w obchodzeniu się z bydłem
 4. Krowy są traktowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi dobrostanu zwierząt przed, w trakcie oraz podczas porodu.
 5. Kastracja oraz dekornizacja odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie
 6. Jałówki i buhajki są utrzymywane w oddzielnych grupach
 7. Budynki w których jest utrzymywane bydło są czyszczone i dezynfekowane
 8. Cielęta są utrzymywane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi dobrostanu zwierząt
 9. Gospodarstwo współpracuje z lekarzem weterynarii w zakresie profilaktyki i leczenia zwierząt oraz prowadzony jest stosowny rejestr tych zabiegów
 10. Leki dla zwierząt oraz wykonywane zabiegi weterynaryjne są zgodne z obowiązującym prawem, przestrzegane są terminy karencji oraz prowadzone są stosowne rejestry
 11. W przypadku , gdy w trakcie szczepienia w ciele zwierzęcia pozostanie igła lub jej część, producent posiada odnotowany w dokumentacji numer kolczyka tego zwierzęcia
 12. Żywienie jest zgodne z zaleceniami opasania Systemu QMP oraz producent posiada plan żywienia bydła
 13. W gospodarstwie prowadzony jest rejestr oprysków stosowanych na użytkach zielonych oraz przestrzegana jest odpowiednia obsada zwierząt na pastwiskach
 14. Przestrzegany jest zakaz stosowania w żywieniu zwierząt stymulatorów wzrostu oraz nielicencjonowanych środków weterynaryjnych
 15. Zwierzęta mają dostęp do wody pitnej
 16. Pasza z zakupu pochodzi od członków systemu QMP lub innego systemu zapewniania jakości zgodnego z normą europejską PN-EN 17065
 17. Samodzielne wytwarzanie pasz odbywa się w z zachowaniem odpowiedniego stanu higienicznego magazynów zbóż, urządzeń do zbioru i podawania paszy oraz producent jest zarejestrowany w urzędzie Powiatowego Lekarza Weterynarii
 18. Pasze dla zwierząt są przechowywane w sposób uniemożliwiający ich zanieczyszczenie oraz prowadzony jest rejestr występowania gryzoni
 19. Automaty do zadawania pasz są utrzymywane w należytym stanie higienicznym
 20. Podczas załadunku i rozładunku zwierząt minimalizuje się czynniki stresogenne oraz czynniki mogące przyczyniać się do zadawania cierpienia zwierzętom
 21. W przypadku transportu bydła odbywa się on przez zatwierdzonego w systemie przewoźnika
 22. Podczas transportu bydło podzielone jest w zależności od płci i wielkości oraz na grupy o odpowiedniej liczebności.
 23. Pojazdy przed transportem zwierząt są odpowiednio myte i dezynfekowane oraz pojazdy zaopatrzone są w odpowiednią wentylację
 24. W gospodarstwie bydło przebywa z dala od niebezpiecznych materiałów oraz ogrodzenia są wykonane w sposób uniemożliwiający ich sforsowanie
 25. Obsada zwierząt dostosowana jest do powierzchni pomieszczeń oraz przestrzegany jest zakaz trzymania bydła na uwięzi
 26. Bydło utrzymywane przez cały rok na pastwisku ma zapewnione miejsce na schronienie oraz dostęp do wody
 27. Gospodarstwo posiada urządzenia takie jak np. przepędy, poskromy umożliwiające bezpieczną kontrolę bydła i jego leczenie.
 28. Gospodarstwo odpowiednio postępuje z wytworzonymi odpadami
 29. Przestrzegane są odpowiednie dawki stosowanych nawozów naturalnych na pastwiskach.