Znajdź nas na facebooku

Informacje i komunikatyInformacje i komunikaty

Krok po kroku jak uzyskać certyfikatKrok po kroku jak uzyskać certyfikat

 

 

1. Aby uzyskać certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań systemu QMP należy wypełnić, podpisać i wysłać

WNIOSEK O CERTYFIKACJĘ

Wniosek o certyfikację QMP Bydło - wydanie 5 z 02.01.2017.doc

Formularz samokontroli QMP Bydło - wydanie 1 z 02.01.2017r..doc

Wniosek o certyfikację QMP Mięso i Pasze - wydanie 3 z 02.01.2017.doc

Wniosek o certyfikację QMP Transport- wydanie 3 z 02.01.2017.doc

Formularz samokontroli QMP Transport- wydanie 1 z 02.01.2017r..docWniosek należy wysłać na adres:

Ekogwarancja PTRE sp.z .o.o. Dąbrowica 185 P, 21-008 Tomaszowice

2. Po otrzymaniu wniosku w biurze Jednostki Certyfikującej nastąpi jego przegląd. Wynikiem przeglądu poprawnie wypełnionego wniosku jest zaplanowanie u producenta audytu potwierdzającego zgodność produkcji z wymaganiami systemu QMP.

3. Audyt. Podczas audytu sporządzany jest protokół podpisywany przez inspektora i właściciela gospodarstwa lub osobę przez niego upoważnioną. Kopię protokołu inspektor zostawia u producenta.

4. Na podstawie protokołu i dokumentacji będącej w posiadaniu Jednostki Certyfikujacej wydawana jest decyzja o przyznaniu certyfikatu. Certyfikat wydawany jest na okres 14 miesięcy. Przy odnowieniu certyfikatu procedura jest taka sama jak przy jego uzyskaniu.