Znajdź nas na facebooku

Informacje i komunikatyInformacje i komunikaty

Wykaz opłat w systemie QMPWykaz opłat w systemie QMP

WYKAZ OPŁAT ZWIAZANYCH Z CERTYFIKACJĄ W SYSTEMIE QMP

wpłat dokonuje się na konto 39 1020 3176 0000 5302 0228 8173

Coroczna obligatoryjna kontrola gospodarstwa wraz z opracowaniem pokontrolnej dokumentacji potrzebnej do wystawienia certyfikatu w systemie QMP- Bydło

Opłata stała dla wszystkich gospodarstw: 900,00zł brutto (płatne po przesłaniu wymaganych dokumentów na podstawie faktury wystawionej przez JC)

+ 7,38 zł brutto za sztukę (płatne po kontroli)

Coroczna obligatoryjna kontrola u producenta wraz z opracowaniem pokontrolnej dokumentacji potrzebnej do wystawienia certyfikatu w systemie QMP MIĘSO

1476,00 zł brutto (płatne przed kontrolą)

 

Coroczna obligatoryjna kontrola u producenta wraz z opracowaniem pokontrolnej dokumentacji potrzebnej do wystawienia certyfikatu w systemie QMP PASZE

1476,00 zł brutto (płatne przed kontrolą)

 

Coroczna obligatoryjna kontrola u producenta wraz z opracowaniem pokontrolnej dokumentacji potrzebnej do wystawienia certyfikatu w systemie QMP TRANSPORT

1476,00 zł brutto (płatne przed kontrolą)

 

Kontrola podwykonawcy (dotyczy uczestników Systemu QMP Mięso)

861,00 zł brutto (płatne przed kontrolą)

 

Opłata za rozszerzenie certyfikatu [wnioski o rozszerzenie certyfikatu można składać w ciągu 8 miesięcy od daty wystawienia certyfikatu]

200,00 zł brutto (płatne przed rozpatrzeniem wniosku)

+ 7,38zł brutto za szt. wpisaną na certyfikat - płatne na podstawie faktury po  wystawieniu certyfikatu

Wysokość składek odprowadzanych do Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego za uczestnictwo w Systemie QMP Bydło obowiązujących od 01.05.2016r.

Wysokość składek za uczestnictwo w Systemie QMP Bydło:

Ilość sztuk bydła opasowego                                                              Roczna składka (netto)
w gospodarstwie                                                                                    za udział w Systemie QMP

do 20 sztuk                                                                                                    890,00 zł
21-50 sztuk                                                                                                 1 190,00 zł
51-100 sztuk                                                                                               1 550,00 zł
powyżej 100 sztuk                                                                                     2 900,00 zł

*składka pobierana jest od ilości sztuk, które zostały wpisane na certyfikat QMP.

Źródło: UCHWAŁA ZARZĄDU Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego z dnia 06.04.2016 roku w sprawie przyjęcia wysokości składek za uczestnictwo w Systemie QMP Bydło.

OPŁATY DLA UBOJNI

Wysokość opłat za stosowanie wspólnego Znaku Towarowego Gwarancyjnego „System QMP”

Zgodnie z § 6 Regulaminu Znaku Towarowego Gwarancyjnego “System QMP” z dnia 6 marca 2008 roku , Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego dla Stosujących Wspólny Znak Towarowy Gwarancyjny „System QMP” ustala opłatę w wysokości 1,00 PLN.

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego wystawi fakturę VAT opiewającą na powyższą kwotę w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez Stosującego certyfikatu QMP Mięso.