Znajdź nas na facebooku

Oferta certyfikacjiOferta certyfikacji

 

 

Oferta certyfikacji świadczonej przez Jednostkę Certyfikującą Ekogwarancja PTRE sp.z .o.o w zakresie systemu QMP skierowana jest do producentów żywca wołowego i jego przetwórców.

EKOGWARANCJA PTRE  Sp. z o.o. jako upoważniona przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego jednostka, zajmuje się kontrolą i certyfikacją podmiotów prowadzących działalność w zakresie Systemu QMP. Do systemu mogą przystąpić gospodarstwa ekologiczne utrzymujące zwierzęta w sposób ekologiczny lub konwencjonalny jak również gospodarstwa konwencjonalne chcące utrzymywać   bydło zgodnie z wymaganiami standardów Systemu QMP.

Jednostka Certyfikująca potwierdza że metoda wytworzenia produktu jest zgodna z wymaganiami Sytemu QMP.

Producent żywca wołowego po uzyskaniu certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymagań standardów Systemu QMP ma możliwość sprzedaży żywca do certyfikowanych ubojni w wyższej cenie .

Posiadanie certyfikatu daje mu także możliwość starania się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub Agencji Rynku Rolnego o dofinansowanie do poniesionych kosztów certyfikacji.

Z punktu widzenia konsumenta producenci, którzy poddają się ceryfikacji dostarczają na rynek produkt o wysokiej, powtarzalnej jakości.

System QMP jest dobrowolnym systemem jakości żywności, którego wymagania są zawarte w czterech standardach: QMP- bydło, QMP- transport, QMP- pasze, QMP- mięso. Zgodność ze standardami QMP potwierdza certyfikat niezależnej jednostki certyfikującej Ekogwarancja PTRE wydawany na podstawie wyników kontroli.


Uczestnik systemu przyjmuje dobrowolnie zasady określone w standardach odnośnie doboru zwierząt , metod utrzymania, żywienia zwierząt oraz ochrony środowiska

Najważniejsze wymagania jakie muszą spełnić producenci żywca to:Wybór zwierząt- bydło ras mięsnych Limusine(LM), Charolaise(CH), Angus(AN,AR), Hereford(HH), Salers(SL), Simentaler(SM) itd.  oraz ich krzyżówki- mieszańce mięsne(MM).Preferowane metody utrzymania- cielęta przy mamkach, obory wolno wybiegowe bezuwiązowe, systemy grupowe, żywienie w zależności od typu i rasy zgodnie z zaleceniami standardów opasania systemu QMP, przestrzegany reżim weterynaryjny, zalecana dekornizacja i kastracja

Zaleca się aby w pierwszej kolejności stosować pasze treściwe, mieszanki paszowe i pasze proste, które pochodzą od producenta, który jest członkiem Systemu QMP lub innego systemu zapewniania jakości zgodnego z normą europejską PN-EN ISO/IEC 17065.


Kolejnym etapem w systemie QMP jest odpowiedni transport zwierząt do zakładów ubojni z zachowaniem warunków dobrostanu zwierząt, a następnie ich uśmiercanie w sposób humanitarny  przy minimalnym stresie oraz zgodnie z wymogami przewidzianymi we wszystkich przepisach i kodeksach postępowania.


Uczestnikom, którzy stosują w/w zasady wypłacana jest premia przez certyfikowane ubojnie za dostawę bydła wyprodukowanego w Systemie QMP, która wynosi zwykle 1zł/kg wagi bitej ciepłej, tj. ok. 300zł za sztukę.

Cechy różnicujące wołowinę produkowaną w systemie QMP od standardowej produkcji dostępnej na polskim rynku to masa tuszy buhajków po uboju minimum 240 kg osiągnięta w wieku od 12 do 24 miesięcy, masa tuszy jałówek  minimum 220 kg osiągnięta w wieku powyżej 12 miesięcy. Wołowina ta wyróżnia się  także wyższą kruchością, wyrównaną jasną barwa mięsa, pH mięsa poniżej 5,8. Cechy te osiągnięte są dzięki zastosowanym praktykom hodowlanym odnośnie dobrostanu zwierząt, zdrowiu zwierząt, żywieniu zwierząt i ochronie środowiska. System QMP, poprzez gwarantowane szczególne oznaczenia na etykiecie da konsumentowi pewność i zaufanie, że kupuje taką wołowinę jaką lubi.Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.